Fellessamling 22.1.2020 i Larvik

Fellessamling Vestfold/Telemark

22.jan.-20 for forenings-/lagledere

Forbundsleder Jan Davidsen kommer  og orienterer,diskusjon i grupper med foreninger/lag.se vedlagte program

0 resultater