Styremøte

Styremøte på Grue Service 26. november 2019

I november har vi ikke hyggetreff, men styret har styremøte for å forberede julebordet 3. desember.  Utenom dette er det lite å referere som kan ha noen interesse. Det har i år meldt seg over 100 personer til julebordet, men det er noen få spørsmålstegn blant disse. Vi i styret gleder oss til å treffes.
Jeg setter inn nedenfor de sakene som ellers ble behandlet i går.

  1. Halvårsplan for våren 2020.

Knut delte ut halvårsplan for våren 2020. Leif setter denne inn på hjemmesida.

  1. Avtale med Grue kommune om kinoplakater.

Det er inngått avtale om å sette opp kinoplakater. Knut og Bjørn har tatt hver sin tørn.

  1. Tilbud om diverse kurs via Pensjonistforbundet Hedmark.

Knut informerte om spesielt datakurs i nettbrett og telefon som Finn Åge holder.

  1. Grue Kommune deler ut stipend. Forslag 1. mars.

Vi anser ikke denne gruppa for å være noen målgruppe for slike stipend.

  1. Eventuelt. Knut refererte diverse innkomne skriv, og spesielt ny sangbok.

Bjørn informerte om at det var stor etterspørsel etter turer. Det vil komme nærmere info på nyåret.

 

 

Grue Pensjonistforening, 26. november 2019.

 

Leif Bjørklund (fung. sek.)

 

 

0 resultater