DE STUDERER  MØTE- OG AKTIVITETSPLANA FOR 2020 TIL ALVDAL PENSJONISTFORENING.

MØTE- OG AKTIVITETSPLAN FOR ALVDAL PENSJONISTFORENING.

MØTE- OG AKTIITETSPLAN FOR 2020.
Møtested er Frivilligsentralen kl.18.00. Se møtested for hvert arrangement, for møtetiden kan varriere.

Januar 2. Juletrefest.

Februar 18. Årsmøte. Besøk fra Fias. <nyordning2020.Enklere for deg? Etter kaffepausa årsmøte.

Mars 10. Pensjonistmøte.Besøk fra Pensjonistforbundet med orrientering om stortingsmeldingen "Leve hele livet". Denne skal gjøres kjent og etableres i alle kommuner i perioden 2019-2023. Bestilt foredragsholder 5. mars. Ta kontakt i februar for nærmere avtale. Årsmøte i pensjonistforbundet Innlandet 23. og 24. mars.

April 21. Pensjonistmøte.

Mai 12. Pensjonistmøte. Samarbeid med helselaga om aktiviteter i hjerte og karuka 8.-15. mai. Foredrag av hjerteforsker som kan gi råd til de som har hjerte- og karsjukdom. god informasjon og kunnskap er en viktig del av å leve med sjukdommen. 10. mai er verdensaktivitetsdag. Samarbeid med Anne Berit Gjermundshaug på Alvdal Friskliv om, styrke  aktivitet og balanse.

Juni. Dagstur. Ikke bestemt. Elverum/Skogbruksmuseet? Kom med forslag. Aktiviteter på Savalen.

Juli og august. Ferie.

September 10. Pensjonistmøte.Besøk av fylkessekretær Marianne Gjerstad med nytt fra hvordan det går med arbeidet i Pensjonistforbundet Innlandet og lokalforeningene.

Oktober 13. Besøk av Anno Museum, Nordøsterdalsmuseet med visning av bilder fra fotosamlinga til museet.

November 17. Pensjonistmøte. Besøk av Sparebank 1 Østlandet med aktuelt fra banken. Informasjon fra brannvesnet,-komfyrvakt.

Desember 8. Julebord.

 

 

 

0 resultater