Kulturskolen representert ved klarinettgruppa

Novembermøtet

Årets siste ordinære møte

Føret kunne bare ikke bli verre (tror vi)  likevel kunne Jo ønske velkommen til ca 40  møteglade medlemmer  i  vintertussmørke.

Kulturskolen har klippekort på førjulskonsert til Stor-Elvdalspensjonistene, og leverte  smakebiter av hva de har øvd inn  kanskje for oss ?  

Ragnhild var på plass og ga tonefølge på flygel for flere av våre kjente sanger. Og kosemusikk som vi setter stor pris på.  Sigmund  leste nok en historie fra sin gule bok, og  refererte fra forrige møte, oktobermøtet.  Og fra siste styremøte som var 12. nov.

Randi  refererte fyldig  fra  ledermøtet, og vi fikk mange  "tankekors". Mye om nye hjelpemidler  som   Facebook ,  Vipps,   Bredbånd,  Komfyrvakt m.v.

Det anbefales , også fra  Fylkes-styret å ta  disse nye mediene i bruk. Vi  kaster oss på, og  ser i denne omgang nærmere på Facebook, benevnt FB . I dette mediet  er det mulig å opprette lukkede grupper som f. eks Stor-Elvdal Pensjonistforening. Nå heter det nok  kanskje lokallag av  Pensjonistforbundet.  Iallefall  er dette et forum  som kan  og skal brukes som  bindeledd mellem  styret og medlemmene, og medlemmene imellem. 

Dermed   kommer  den vanlige diskusjon om  hva med de som ikke har "data"  og som stiller seg  uinteressert.  Vi må også her kjøre dobbelt, ingen skal utelukkes fra  informasjon.  Men etterhvert  kommer nok  "alle" med. 

Og   så var det gjennemføringen.  Noen må ta  redaksjonsansvar for gruppen. Disse noen må stå styret nær, og delta i  foreningens  og i styrets   møter.   Dette må vektlegges ved  første alminnelige valg, og det er  like over nyttår 2020.  Da kommer  Stor-Elvdal Pensjonistforbund  på nett i egen lukket gruppe  i  Facebook  !

Halvor  orienterte om fluefiskemesterskapene som arrangeres i bygda vår både  NM som var i sommer, og  EM   som kommer. Her er det   behov for arrangørhjelp, hver deltaker skal ha sin egen kontrollør, det snakkes om  ca 70.  Jobben betales   godt, hvis interesse, ta kontakt med  Halvor eller Morten Gustu for nærmere opplysninger og avtale.

Halvor orienterte og om  Eldrerådet som  omorganiseres  fra  kommende periode.

Styret  ønsker innspill om  ønsker om  faglige  gjesteforlesere og  entertainere for videre planlegging av møtene.   På møtet  ble igjen foreslått besøk av Mikaelkoret, og det ble og ytret ønske om  noe forlenget kaffepause - for  mere  sosialt samvær på møtene våre.

Jo tok og opp tema  bussturer til sommeren, styret ønsker input  om medlemmenes mening om en - eller flere dagers turer.  Hit og Dit  på Tynset er  på banen, men forslag er ikke kommet enda.    Neste møte  er i desember, det er  julebord/julemøte, avholdes på Tiurn   10. des kl. 18.00.  I overkant av 40  er påmeldt.  Det legges opp til  maxitaxi - spleis  fra dør til dør.

Lotteriet - alle årer solgt !    Kai fikk napp i Stor-Elvdalsvottene,   Arne Holen har satt opp en  stor flott trebolle  , den fikk Marie  første  napp i, og  Britt fikk napp i Kai-skapet

Bjørn Austeng  lånte tid for presentasjon av  busstur til  Polen og Tyskland i juni 2020. Turen  går over 8 dager og koster ca. 8.000.- , det meste er da inkludert.  Interesserte bes ta kontakt med Bjørn  snarlig.  Han har  detaljert reiseplan.

Kaffe og gode smørbrød  smakte  , og vi avsluttet møtet som vanlig med broderring.

 

Tips:  Sport 1  Risør  gir 5.000 kroner  rabatt på elsykkel til medlemmer ! Se  tilbud i  hjemmesida til Pensjonistforbundet.

 

 

 

0 resultater