Leve heile livet!

Arne Bjørnstad i Eldre rådet, arrangerte kurs/seminar på Holt bedehus for å innformere om Velferdsteknologi i eldreomsorgen. Til stede var politikere og fagpersoner fra Tvedestrand kommune, og deltakere fra pensjonistforeningen.
Kursleder/fordragsholder var; Tone Bye fra Pensjonistforbundet.
Tema; Leve heile livet!

Velferdsteknologi ------- omsorg ----- ressurs, ved bruk av tekologi.

Velferdsteknologi kan være; en stokk, briller, gåstol, men her tenker vi mer på GPS, Trygghetsalarm, medisinsk avstands oppfølging, og lignende.

Ny teknologi kan hjelpe, sensorer som viser bevegelse, eller rettere ikke bevegelse.  Kameraoverføring, og lignende. Alt dette må ha sin bruk godkjent av bruker.

De fleste slike anordninger er tilknyttet alarmsentraler som varsler kommunen/omsorgstjenesten, men kan også være tilknyttet pårørende.

Pensjonistforbundet jobber for et Aldersvennlig samfunn. Viktig med sosial kontakt og kontakt steder.

Aktivitet og felleskap er viktig. Sosialt samvær mellom generasjoner, ikke minst ved måltider.

Sammenheng i tjenestene gir bedre hverdag for alle parter. Vi er alle ulike, og det er vi gjennom hele livet. Tjenestene må derfor tilpasses hver enkelt. Viktig med en sentral informasjonsbank i kommunen. Det gjelder arrangement, tjenester, opplevelser, brukerbehov generelt.

Mat og måltider er viktige grunnpilarer for et allsidig og sundt liv.

Som enkelt person er du Direktør i eget liv. Du må sjøl ta tak i de ting du ønsker å forandre, eller gjøre noe med. Rydd vekk risikoer, kan være tepper, ting som hindrer trafikk. Lage rekker i trapper. Opplæring er en livslang oppgave, ikke minst for gamle.

Frivillige organisasjoner kan være bidragsyter for kontakt mellom unge og gamle. Pårørende vil alltid være en ressurs for hva gamle trenger, men det er derfor ikke sikkert at sykehjemsplass er det beste.

Gruppearbeidet ga nok mange innspill. Ved vårt bord var vi bla innom muligheten for at der igjen ble åpen kafe på Strannasenteret. Dette ikke minst for kontakt mellom generasjoner og andre kjente. Vi var også innom at ved bruk av ny teknologi, måtte internett forbindelsene være stabile og forutsigbare.
Alle disse innspill vil Eldere rådet  redigere og sende videre til seminar deltakere og politikerne.

 

Tore Moen

Holt pensjonistforening

0 resultater