- Det er ikke trygt å bli lagt inn med fremmede mennesker når de selv har en eller annen sykdomstilstand. De må få enerom om de ønsker det, presiserte nestleder Ragnhild M. Hagen overfor Stortingets helse- og omsorgskomite.

Handler om verdighet og trygghet for de eldre

Pensjonistforbundets nestleder med tydelig beskjed til Stortingets helse- og omsorgskomite.

Høringene i Stortinget i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 går videre. I dag (tirsdag 15. oktober) var turen kommet til Helse- og omsorgskomiteen. 

Ragnhild M. Hagen, nestleder i Pensjonistforbundet, fikk i løpet av sine tre minutter med taletid i komiteen tatt opp spørsmål om sykehjemsplasser og tannhelsetjeneste.

Retten til enerom

- Det er positivt at det nå skal legges til rette for økt investeringstilskudd for flere sykehjemsplasser, sa Hagen, og fortsatte:

- Det er to sider ved dette. Det ene handler om retten til enerom, det andre handler om rabattordningen.
- Til det første; Pensjonistforbundet vil foreslå at det må presiseres i investeringstilskuddet fra Husbanken at kommuner som ikke har enerom til alle som har fått vedtak om langtidsplass i sykehjem, skal kunne søke tilskudd til omgjøring av flersengsrom til enerom. 

Handler om verdighet og trygghet

- Dette handler om eldres verdighet, og egentlig om deres trygghet. Det er ikke trygt å bli lagt inn med fremmede mennesker når de selv har en eller annen sykdomstilstand. De har krav på høy integritet, etter vår oppfatning. De må få enerom om de ønsker det, sa Hagen.

- Når det gjelder rabattordningen for de som tilbys dobbeltrom og ikke ønsker det selv, så må den fjernes. Dette har Pensjonistforbundet tatt opp gang på gang med stor styrke i 2016, i 2018 og nå igjen denne gangen.

- Det betyr at alle som får vedtak om langtidsplass på sykehjem skal ha rett til enerom om de ønsker det selv. Også dette handler om verdighet, respekt for eldre og ikke minst deres trygghet.

Ulik praksis i kommunene

Og så har vi forholdet til tannhelsetjenesten. 

- Det er viktig at de som har rett til gratis tannbehandling etter dagens regelverk, faktisk får det. Vi har i dag et regelverk som åpner for det, men som vi vet praktiseres veldig forskjellig rundt om i de forskjellige kommunene.

- Det er også viktig at beboere i institusjon og hjemmeboende eldre med hjemmesykepleie får nødvendig munn- og tannpleie, og det er langt fra tilfelle i dag.

Må bli del av egenandelsordningen

- Vi hadde en undersøkelse i Oslo for noen år siden, og det var 25 prosent av de som hadde rett til det, som fikk det. Og hva betyr så dette? Det betyr at Pensjonistforbundet ønsker at munn- og tannbehandling også skal bli en del av egenandelsordningen og det må avsettes økte ressurser til den offentlige tannhelsetjenesten.

0 resultater