Her er alle deltakerne fra generasjonsmøtet samlet utenfor Frivilligsentralens lokaler i Arendal.

ARENDALSUKA:
- Beste arrangement!

Møtet mellom generasjoner i regi av Pensjonistforbundet under Arendalsuka fikk topp skussmål, fra både unge og eldre deltakere.

- Det beste arrangementet jeg har vært med på under uka. Dette arrangementet har jeg gledet meg mest til. Superlativene kom fra hjertet fra de ti engasjerte ungdommene som delte erfaringer og tanker om diskriminering, likestilling, miljø, ensomhet og digitalisering med tillitsvalgte fra Pensjonistforbundet.

 

Se filmen fra generasjonssamtalen her.

 

Kommunikasjonssjef Bjørg Karin Buttedahl i Pensjonistforbundet hadde knapt fullført introduksjonen før samtalene mellom unge og eldre var i gang. Dialogene ved de ti bordene i Frivilligsentralens lokaler i Arendal fortalte at de unge og eldre var på bølgelengde, de fant tonen fra første stund.

Første nestleder i Pensjonistforbundet, Nils Edvard Olsen, var en av deltakerne. Han oppsummerte samlingen slik:

- Utrolig spennende at vi hadde like utfordringer – i begge ender av livsløpet. Disse erfaringene må vi kunne bruke i hele vår organisasjon! Det er lenge siden jeg har vært med på noe som ga meg så mye.

 

En av de unge deltakerne ga uttrykk for følgende: - Her var det debatt med mening og innhold i motsetning til all den kaklingen vi har vært vitne til i svært mange politiske debatter under Arendalsuka.

Og det var tydelig at de unge og eldre hadde gode meningsutvekslinger. Flere av deltakerne ga uttrykk for at det å snakke sammen, alltid er fornuftig.  

Eller som en sa: - Dette har vært nyttig og vellykket. Vi har mye til felles og like utfordringer. Så lenge du lærer noe nytt, er det en god dag. Dette må vi gjenta, for det er viktig å fortsette gode samtaler.    

 

Temaet ensomhet kom sterkt fram i meningsutvekslingene. Erfaringene deltakerne brakte til torgs viser at ensomhet er like utbredt blant unge som eldre. Derfor er møter på tvers av generasjoner viktige, nettopp for å skape sosial aktivitet, gi trygghet og motvirke isolasjon. Flere av de unge deltakerne ga uttrykk for at det var så mye enklere og tryggere å snakke med besteforeldre om vanskelige temaer enn å ta en prat med foreldrene.

Anne Nordskag fra Pensjonistforbundet Trøndelag kunne fortelle om vellykkede tiltak for å bringe ensomme mennesker sammen. Fra en sped begynnelse er det nå nærmere 50 personer som regelmessig samles. Noen har lært seg data, og en deltaker har sågar lært å bruke Skype for å kunne holde kontakt med venner og familie.   

 

Den sterke veksten i forbrukersamfunnet opptok Teodor Bruu fra Grønn ungdom og Bjørn Emil Nesset fra Fremskrittspartiets ungdom, ytterfløyene i klimapolitikken. Begge var opptatt av en mer nøktern livsstil: nøysomhet, gjenbruk, ta-vare-på og ikke-kaste-mat.

- Dette er holdninger vi som vokste opp i etterkrigstiden ble opplært til, forteller Else Ormaasen, sentralstyremedlem i Pensjonistforbundet. Hun fikk møte Teodor og Bjørn under gruppesamtalene.

- På dette området fant vi hverandre, og vi var skjønt enige om at generasjonen mellom oss var de bortskjemte synderne! Hvis vi klarer å få til en slik nøktern-bølge på tvers av generasjonene, vil vi kanskje langt på vei bevare miljøet og ressursene våre.

Fra Pensjonistforbundet deltok: Nils-Edvard Olsen og Tørres Sande (tema ensomhet), Jan Davidsen og Else Ormaasen (tema miljø), Mary Sørensen og Inger-Marie Stokker (tema likestilling), Bjørn Egeli og Annie Irene Vika (tema diskriminering), Anne Nordskag og Ivar Netland (tema digitalisering). Ungdomsrepresentantene: Tobias Langås Handeland, Generalsekretær i Rød Ungdom, Sindre Lysø, generalsekretær AUF, Ola Svenneby, nestleder Unge Høyre, Bjørn Emil Nesset, 2. nestleder FrPU, Jon Machlik, sentralstyremedlem SU, Hadle Rasmus Bjuland, KrFU, Torbjørn Bergwitz Lauen, Senterungdommen, Robert Flobergseter, leder Røde Kors Ungdom, nestleder Johanne Moen Jensen i Changemaker (Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon) og talsperson Teodor Bruu i Grønn Ungdom.

0 resultater