Leder i Steinkjer eldreråd, Arvid Hatling anbefaler trim. Denne gjengen blir glade av å trimme!

Helse og trivselsfremmende aktivitet

Fysisk trening er viktig for å styrke balansen, samt forebygge og hindre fallulykker som mange eldre er utsatt for. I Steinkjer deltar flere grupper eldre på tilrettelagt trening på treningssenteret SAGA FT.

Fallulykker kan føre til skader, og er først og fremst negativt for den enkelte. Samtidig vil slike skader som oftest medføre store kostnader for samfunnet. Kommunene bør derfor aktivt motivere eldre til trening gjennom holdningsskapende arbeid og opplæring. Dette er viktig for å kunne nå flest mulig og bidra til en bedre folkehelse.

For mange kan det å trene sammen med andre i tilrettelagte opplegg med faglig oppfølging på treningssenter være et veldig bra alternativ. Dette vil også kunne bidra til sosial utvikling. Leder i Eldres Råd i Steinkjer, Arvid Hatling, deltar selv i en slik gruppe 3 ganger i uken. Oppmøtet er svært stabilt – det blir litt «kommer du på onsdag», eller «hvor var dere sist mandag». Ingen tvang, men stor interesse for å støtte opp hverandre og motivere til fremmøte.

I denne forbindelse er det heller ingen ulempe at det etter en liten times variert trening er et sosialt treff med en kopp kaffe. Dette gir en god mulighet til å få igjen pusten etter den «harde» treningsøkta, og du verden hvor mange problemer som løses under kaffestunden!

Lederen i Eldres Råd har et klart ønskemål om at flest mulig eldre må få trene ut fra egne muligheter og forutsetninger. Eldre kan gjerne trene alene, men for mange kan den motivasjonen de får gjennom et sosialt fellesskap være pådriveren. Trening er god forebygging – og vil gi en bedre hverdag for de aller, aller fleste.

GOD TRENING!

0 resultater