Storstua  17. september

Med Rendalsgjengen på fest

.

Som vanlig når vi  har konsert på møtene våre tok vi plass i amfi. Dagens musikalske innslag var ved Odd Ivar Nyberget og  Einar   Sundet  fra nabobygda.  Sundet  med   sang  og gitar og Nyberget med trekkspill  og  godt utvalg i elektroniske instrumenter.

Vi fikk en time med  gamle og gode  melodier og tekster, og  det ble  anledning til en svingom , for de som ville det.  Rendalsgjengen spilte og for oss på vårt 40-års jubileum på Øiset i 2012!  Referat  fra festen  ligger  i oversikten og kan  sees her.

Etter konsert og dans fant vi våre mer eller mindre faste plasser ved bordene.  Sigmund foredro  referater fra Snøheimsturen den  6. august, og  fra forrige møte, dagmøtet i august.  Vi fikk og innblikk i styrets virksomhet innimellem våre medlemsmøter.

Den internasjonale Eldredagen  er 1. oktober. For oss i Storstua  fra kl. 1200. Det blir  middag med kaffe og bløtkake, og  opptreden av trubadur Frode Johansen. Alt for kr. 100.- pr kuvert.  Eldrerådet forespurte  og fikk igjen tilsagn om hjelp ved arrangementet. De som sa seg villig møter kl. 10.30.

Halvor minnet oss om at det snart er årsmøte, og  oppfordret  oss til  å bidra med velvilje  når valgkomiteen  begynner  sitt forberedende arbeid.

Thor Iversen orienterte om  høstens dagfilmtilbud, det blir film  på  2. hver tirsdag     Første film er  Downton Abbey  tirsdag 8. oktober.  kl. 1300.   Senere følger filmer med   maleren  Nikolai Astrup ,    med  "spionen" Sonja Wigert  - og andre.  Vi stoler på at Thor plukker gode filmer til oss!  

Anbefalt er og konsert 28. september  - Toner fra Hedmark  av og med  Bente Illevold, og konsert  av og med Tom Lund,  Birger Mistereggen og Sandberg.  Anbefalt av  Langdalen, så det er sikkert på Storstua!

Innimellem møtesakene  sang vi til   vår egen   musiker Ragnhilds   flygeltoner, og så var det  kaffe og delkate smørbrød.

Ved trekning etter åresalg  fikk  mange  med seg  gevinster hjem.  Av de  gevinstene som skal vinnes flere ganger ble  den fine skjærfjøla  (gitt av Ole Harry)  vunnet   for 2. gang - nå til odel og eie av Kirsten  S.   Ole Harry fikk napp i   Stor-Elvdalsvottene, og  Britt R.  fikk  sitt  første  napp i  Kai-skapet.  

Tradisjonell avsluttning med Broderring  -  og  takk for en hyggelig  kveld 

 

 

0 resultater