Hyggelig møte i regi av Pensjonistforbundet Askøy hvor 9 kommunepolitikere svarte på spørsmål fra deltakerne på det åpne møtet i Folkets hus, Kleppestø.

Stort engasjement hos medlemmene i Pensjonistforbundet Askøy, i møte med lokalpolitikere foran årets kommunevalg.

Hyggelig møte i regi av Pensjonistforbundet Askøy hvor 9 kommunepolitikere svarte på spørsmål fra deltakerne på det åpne møtet i Folkets hus, Kleppestø.
Askøy kommune har store utfordringer som omsorgsboliger, serviceboliger, rent vann og avløp, tilretteleggingsbehov for trengende og utfordringer tilknyttet "Leve hele Livet".
Eldrerådet et viktig organ.
Det ble påpekt kommunens vanskelige økonomiske situasjon.
Politikerne og deltakerne viste stort engasjement under møtet som varte i 2 og en halv time.
Pensjonistforbundet Hordaland var representert med leder, Atle Lerøy.
Partiene som deltok på møtet: Ap, Askøylisten,  KrF, Høyre, SV, FrP, MDG, Rødt og Pensjonistpartiet.

Med hilsen

Magnus Johannessen

0 resultater