Demente blir borte

Søk etter demente har blitt den største andelen av oppdragene til frivillige letemannskaper.  I følge Nork folkehjelp er en tredel av oppdragene relatert til leting etter demente.

En av tre leteaksjoner er etter demente.

Det er 800 sykehjem i Norge og ut i fra tallene kan man anta at det er ca 1 000 personer som blir borte fra helsevesenet hvert år. Tidsaspektet er viktig i slike aksjoner og ofte finner man personen etter kort tid. Der det tar lenger tid kan resultat være at de blir funnet omkommet.

Hamar kommune sier dette i et intervju i 2015

Les mer her.

 

0 resultater