ALDERSPENSJONISTENE MURRER: Lederen i Møre og Romsdal Pensjonistforbund, Mellvin Steinsvoll, må se at alderspensjonistene fortsatt får mindre å rutte med enn lønnsmottakerne.

Pensjonistene kommer dårligst ut

Historien gjentar seg år etter år: Alderspensjonistene kommer dårligst ut etter at lønnsoppgjørene er ferdig.

Historien gjentar seg år etter år: Alderspensjonistene kommer dårligst ut etter at lønnsoppgjørene er ferdig. Dette skjer ikke ved en tilfeldighet, men fordi Stortinget har bestemt at alderspensjonister skal få 0,75 prosent mindre pensjonsøkning enn lønnsmottakere får. I år har Stortinget bestemt at alderspensjonene skal økes med 2,5 prosent. For en alderspensjonist med 250.000 i pensjon før oppgjøret, utgjør økningen 6.250 kroner. Det samme Stortinget følger anbefalingen fra Stortingets administrasjonen og setter opp lønna til stortingsrepresentantene med 31.500 kroner. Gapet mellom de 949.000 alderspensjonistene og lønnsmottakerne øker år for år.

Vi mener de folkevalgte på Stortinget skal ha godt betalt for arbeidet de utfører på vegne av innbyggerne. Det er pensjonistene også enige i. De samme politikerne som bestemmer egne lønnstillegg, bestemmer også hva alderspensjonistene skal få. Erfaringene etter den nye pensjonsordningen, der alderspensjonistene i flere år, fra 2015 til 2018, fikk kjøpekrafta redusert, viser ifølge Pensjonstforbundets utregning at alderspensjonistene i løpet av fire år mistet rundt 30.000 kroner i kjøpekraft. Her ligger kimen til politisk sprengstoff.

Det ligger to prinsipp til grunn når pensjonsordningen er laget: For det første har Stortinget ment at ettersom folk lever lengre, må alderspensjonen fordeles over flere år. Derfor trekkes det fra 0,75 prosent hvert år sammenliknet med det lønnsmottakerne får. For det andre er det lagt opp til at alderspensjonister får halvparten av reallønnsveksten som lønnsmottakerne får. Det som ikke er tatt med i beregningene, er at Stortinget år om annet endrer andre forhold som påvirker alderspensjonistenes levekostnader. For eksempel er momsen økt fra 10 til 12 prosent på buss og taxi, NRK-lisens, kinobilletter, sports- og kulturarrangement. Prinsippet om levealdersjustering bør vurderes på nytt av Stortinget. Staten betaler gjennom Nav ut rundt 230 milliarder kroner årlig i alderspensjoner. Kostnaden ved å la være å kutte de årlige pensjonstilleggene med 0,75 prosent, ville betydd rundt én dags ekstra pensjonsutbetaling i året. Eller omtrent samme beløp som ombyggingen av Stortinget sprakk med; rundt 1,2 milliarder kroner. "•Prinsippet om å justere alderspensjonene etter levealder, bør vurderes på nytt."

•Prinsippet om å justere alderspensjonene etter levealder, bør vurderes på nytt.

0 resultater