Her møter vi opp 6. juni

Markering ved Stortinget

Pensjonistforbundet inviterer alle pensjonister til markering foran Stortinget kl 12:00, 6. juni 2019

Hensikten med mobiliseringen er å få synliggjort at mange pensjonister føler at de blir dårlig behandlet av den norske politikerne. Dette gjelder nedregulering av pensjonen, for lite til minstepensjonistene, manglende deltakelse i forhandlingene om trygdeoppgjør og pensjon, osv. 

I Våler settes det opp egen buss hvis vi greier å fylle en selv. 

 

0 resultater