MÅ VÅKNE: - Kommunene har sovet i timen, og ikke bygget opp pleie- og omsorgstilbudene i takt med at det har blitt mange flere eldre. Nå må kommunene våkne, sier Mellvin Steinsvoll i Pensjonistforbundet.

- Er rød stein viktigere enn sjukeheimer?

Antall eldre øker, men kommunene har sovet i timen og ikke holdt tritt med omsorgstilbudene, mener fylkesleder Mellvin Steinsvoll i Pensjonistforbundet.

MOLDE: Onsdag og torsdag, samles Pensjonistforbundet seg til fagdag og fylkesårsmøte i Molde. Fylkesleder Mellvin Steinsvoll sier til Romsdals Budstikke at mange i pensjonistenes rekker er svært bekymret for at kommunene ikke klarer å gi et omsorgstilbud som er godt nok. -Vi leser i media at pasienter ligger ferdig til utskriving på sjukehuset, men at kommunene ikke klarer å ta imot dem. I Pensjonistforbundet er vi tydelig som blekk på at kommunene må prioritere lovpålagte oppgaver som helse og omsorg. Mange er bekymret for at de ikke får et omsorgstilbud som er på det nivået den skal være. Vi ser for eksempel hva som skjer i Molde. Her mangler sjukeheimsplasser og korttidsplasser. Vi må spørre: Er det sånn at rød stein er viktigere enn sjukeheimsplasser, sier Mellvin Steinsvoll. - Kommunene har jo laget planer for hvordan pleie- og omsorgstjenestene skal være? - Vi må erkjenne at kommunene, som har hovedansvaret for tjenestene til innbyggerne, har sovet i timen. Noen har trodd at man skal spare penger ved å la være å bygge opp et antall institusjonsplasser som er nødvendig for å dekke behovet når vi får mange flere eldre. I Molde kommune var det først vedtatt å legge ned 16 institusjonsplasser. Den samme farsotten ser vi i andre kommuner også. Samtidig vet vi at det år for år blir flere eldre i kommunene. For å ta Molde, øker tallet på folk over 80 år med 50-60 prosent de nærmeste 10 åra. Klokka har allerede passert 12, så kommunene har kommet kraftig på etterskudd, sier Mellvin Steinsvoll. - Hva mener Pensjonistforbundet kommunene må gjøre? - Kommunene må prioritere lovpålagte oppgaver framfor andre fine ting. Innbyggerne må være trygg på at de har et helsetilbud og et omsorgstilbud i alle fasene av livet, både pensjonister som bor heime og de som er avhengig av hjelp på institusjon. Kommunene må komme med løsninger. Jeg regner med at eldreomsorgen blir en av de viktigste sakene som debatteres fram mot valget i høst, sier Steinsvoll. Når Pensjonistforbundet samles i Molde onsdag og torsdag, deltar også forbundets leder, Jan Davidsen. Davidsen var tidligere leder for Fagforbundet. - Hva blir de viktigste sakene Pensjonistforbundet skal arbeide for å få gjennomslag for? - Vi krever å få forhandlingsrett med staten når pensjonene skal reguleres. Økonomisk har pensjonistene sakket akterut. I dag er ordningen fortsatt at pensjonene reduseres med 0,75 prosent for hvert leveår. Det er helt urimelig. Underreguleringen med 0,75 prosent må fjernes, den har ingen troverdighet lenger. En annen viktig sak vi kjemper for, er tannhelsen til eldre. I dag får den som bor i institusjon dekket tannbehandling, andre får ingen refusjon. Vi mener at det skal være samme refusjonsordning hvis du har vondt i tanna som det er hvis du har vondt i stortåa, sier Mellvin Steinsvoll. Steinsvoll har sagt ja til å gå på en ny periode som leder for Møre og Romsdal Pensjonistforbund.

0 resultater