ET ROLIG OG GODT ÅRSMØTE I PENSJONISTFORBUNDET HORDALAND

 79 delegater samlet seg i Terminus Hall mandag 18. mars på de siste ordinære årsmøtet i Pensjonistforbundet Hordaland.  Neste møte - som kommer 19. november - er et ekstraordinært årsmøte før Hordaland og Sogn og Fjordane blir Pensjonistforbundet Vestland dagen etter, 20. november.

Pensjonistforbundet Hordaland  avviklet sitt siste ordinære årsmøte 18. mars.  Foruten 79 delegater med alle rettigheter, var det 27 gjester, observatører og æresmedlemmer til stede.

 

Møtet ble åpnet av leder Atle Lerøy som ønsket velkommen og presenterte det kulturelle innslaget som denne gangen besto av Berit Håpoldsøy og Dag Atle Haaland.  Lederen av Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane, Per Kjelstad hilste vra nabofylket, og byråd Rebecca Ljosland hilste fra Bergen Kommune.

 

Gjsten fra Sentralstyret var Tørres Sande som holdt en innledning om "Her er vi og hit skal vi" der årsmøtet ble orientert om forbundets visjon Synlig, sterk og tydelig og hva dette innebærer for hele organisasjonen.

 

I Handlingsplanen for Pensjonistforbundet Hordaland, som ble presentert av nestleder Vigdis Ravnøy, hadde styret også brukt visjonen Synlig, sterk og synlig for å få frem både målsettinger og aktiviteter for å gjøre organisasjonen bedre. 

 

Årsmøtet behandlet årsmelding med vedlegg, regnskap og budsjett, som ble enstemmig vedtatt.  Årsmøtet behandlet også 3 forslag som alle ble enstemmig vedtatt. 

 

Alle verv ble  forlenget fram til 20. november på grunn av sammenslutningen med Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane.  Det var ingen som ønsket ordet til arbeidet som er gjort fra AU sin side i møtene med nabofylket.   Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane legger fram samme forslag til vedtak på sitt årsmøte om 1 uke.

 

Før årsmøtet ble avsluttet delte nestleder Vigdis Ravnøy ut vervepremier til 3 av lagene som hadde vervet prosentmessig flest medlemmer, Bømlo 29 %, Bergen 24 % og Øygarden 20 %.

 

Møtet ble ledet av Oddrun Vabø fra styret/Lindås Pensjonistforening. 

 

 

 

 

 

0 resultater