Bildet: Fullsatt sal da Pensjonistforbundet Hedmark åpnet 2019-årsmøtet. (Foto: Finn-Åge Løvlien)

- Mange og tydelige oppgaver ligger foran oss!

Lokalforeningene i Hedmark blir ikke arbeidsledige det kommende året. Forbundets nye handlingsplan skal forankres lokalt, og neste års "fusjon" med opplendingene skal forberedes.

Uvanlig mange hadde møtt opp da fylkesleder Jan Tyriberget åpnet årsmøtet i PF Hedmark. Med forbundets ferske handlingsplan fra landsmøtet sist sommer og med den forestående sammenslutningen mellom fylkesforeningene i Hedmark og Oppland er det mange ting å ta fatt i, både på fylkesnivå og ute i lokalforeningene.

Bjørg Hageløkken holdt foredrag om den nye handlingsplanen. (Foto: Finn-Åge Løvlien

- Prioriter oppgavene og start nå!
Bjørg Hageløkken fra forbundets sentralstyre pekte i sitt foredrag på konkrete oppgaver som hver lokalforening i Hedmark nå må ta fatt på: Verving, opplæring av tillitsvalgte, aktivt påtrykk for å få til velfungerende eldreråd i kommunene, lokal innsats foran årets kommunevalg og å få kjøkken tilbake på sykehjemmene der dette er blitt fjernet.
- Men gap ikke over alt samtidig. Sett først fokus på én bestemt oppgave og jobb med den, sa Hageløkken. 
Når dere kan flagge at den oppgaven er fullført, flyttes fokus til en ny!
Hun opplyste at forbundet denne våren skal gjennomføre en kursserie for tillitsvalgte i foreningene. 
Forbundet har etablert en gruppe kursholdere innen ulike emneområder, og disse vil bli stilt til rådighet for lokalforeningene.

Hvem vil du ha inn i eldrerådet?
- Eldrerådene som de nye kommunestyrene skal velge utpå høsten, blir viktige pådrivere for å bedre de eldres vilkår. Derfor må dere ta en grundig drøfting av hvem dere vil ha inn i de nye eldrerådene. Og ikke minst: Dere må stille konkrete navneforslag til kommunene så tidlig som mulig. Ikke sitt passive og vent. Ta initiativ og vær synlige innspillere, appellerte Hageløkken. I kommuner med flere lokalforeninger rådet hun foreningene til å stille felles kandidatlister.
Fra flere delegater ble det minnet om at medlemmene i eldrerådene ikke skal drive partipolitikk, men ha fokus på de eldres vilkår.

Hageløkken minnet også årsmøtet om betydningen av en vellykket sammenslutning av fylkesforeningene i Hedmark og Oppland neste år.
Se egen artikkel om denne saken.

 

0 resultater