Seniorkoret Våler

Seniorkoret Våler

Har nå samlet seg inn under Våler Pensjonistfanen

Etter at avtalen mellom dirigenten og Våler Musikkskole ble kansellert, har kormedlemmene gjort egen avtale med Margarita Stassen om å fortsette sitt engasjement for kormedlemmene. De trengte da en egnet overbygning å støtte seg til. Våler Pensjonistforening ble da det naturlige valget da nesten alle var medlemmer der. Nå er alle lokallagsmedlemmer. Årsmøtet i foreningen valgte å sponse koret med 5000 kr og har opprettet et eget kontonummer for korets drift. 

Nå gjenstår å få et besøk på et av våre møter - vi gleder oss og ønsker koret lykke til med sin virksomhet som vi er stolte over å få være med på. 

0 resultater