Ingrid Risland og Sturle Oterhals på besøk hos Krf  Vestfold/Telemark

Politisk møte mellom Krf og PF Telemark

Ingrid Risland og Sturle Oterhals til venstre fronta Pensjonistforbundet Telemark for programkomiteen til Krf Vestfold-Telemark

Det var et positivt og hyggelig møte.Sturle Oterhals hadde en glitrende innledning om Pensjonistforbundets utvikling og pensjonsetterslepet. Vestfold tok selv opp problemet med minstepensjonistenes pensjon og samordning for ektefeller. Ingrid fortalte om Folkehelseutvalget i PFT, om fokusområder og behovet for en Partnerskapsavtale. Interessen var stor begge veier. 

0 resultater