Arve Iversen, Kjell Arne Johnsrud, Inger Karin Martinsen, Eva Iversen, Henny Harms, Torill Nilsen Sommer  og Else Liberg. Egil Martinsen  er ikke med på bildet.

Styret i Stange pensjonistforening  2019

Årsmøte ble avholdt på Meieriet med 50 medlemmer til stede.

Det nye styret og festkomite valgt på årsmøte 18.02.19. 

0 resultater