Eldrerådene må kjempe for sine rettigheter!

Forskriften som avgjør eldrerådenes rettigheter er nå på høring. Om den vedtas blir rådenes rettigheter svekket. Derfor oppfordrer Pensjonistforbundet alle eldreråd til å avgi høringsuttalelse.

Nye regler for eldrerådene trer i kraft etter valget i september 2019. Da vil eldrerådenes rettigheter ikke lenger være hjemlet i en egen lov, men i § 5-12 i kommuneloven med tilhørende forskrift. Denne forskriften er nå på høring med frist 1. april 2019.

Pensjonistforbundet har allerede avgitt høringsuttalelse og oppfordrer nå eldrerådene om å gjøre det samme. For at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) skal la seg overbevise til å endre sitt forslag, er det viktig at så mange som mulig uttaler seg.

- Det er nå slaget om eldrerådenes rettigheter i årene fremover står. Derfor har vi sendt e-post til alle eldreråd og minnet dem om dette, sier generalsekretær Harald Olimb Norman i Pensjonistforbundet.

Pensjonistforbundet mener at eldrerådenes rettigheter svekkes om forskriften vedtas slik den fremstår nå.

- Forskriften gir kommunene for stort handlingsrom, fordi kommunene selv kan bestemme rådenes mandat, antall medlemmer, om medlemmene skal få opplæring og hvor mye sekretærhjelp rådene skal få, sier Harald Olimb Norman.

KMD skal utarbeide en veileder om hvordan forskriften skal forstås, men Pensjonistforbundet vil at flest mulig av rådenes rettigheter fremkommer direkte av selve forskriften.

- Vi har ingen garanti for at lovgivers gode intensjoner vil fremkomme tydelig av veilederen. En veileder er dessuten ikke juridisk bindende for kommunene, slik forskriften vil være. Derfor ønsker vi at rådenes rettigheter fremkommer direkte av forskriften, sier Harald Olimb Norman.

I e-posten som eldrerådene har mottatt var det vedlagt to dokumenter: Pensjonistforbundets høringsuttalelse og en kort oversikt over forbundets argumenter for å endre forskriften. Begge dokumentene er også vedlagt denne artikkelen.

 

0 resultater