Foto: Ola Aas

Datakunnskapen skal styrkes for våre medlemmer.

I dag 21. feb. Samlet det seg 12 personer fra Vang pensjonistforening for å bli bedre på bruk av datamaskin, nettbrett og smarttelefon.

Ønskene var å komme seg inn på nettbank, kunne sende mail, skrive et dokument, lagre bilder og dokumenter i mapper. Gå inn på nett og lete etter inspirasjon til håndarbeid. Søke etter saker og ting på nettet. Et par deltagere har drevet med slektsgranskning og hva er «Snap»?

2 timer gikk veldig fort i hyggelig lag og vi oppfattet at alle fikk med seg noen tips hjem.

Neste gang møtes vi 7. mars klokken 14:00 og temaene vil være koble seg til nettbank, epost, opprette og lagre et dokument. Sende vedlegg med mail. Vi ser at vi trenger å gi hjelp til hver enkelt og at prinsippet er «learning bye dooing».

Takk for et hyggelig møte og neste gang lovet Bjørn at det skulle bli kaffe og noe å bite i.

0 resultater