Arnt Sverre

Februar med Årsmøte 2019

Jo fortsetter nok et år!

Styret greier å avvikle  både årsmøte og  møte med vanlige møtesaker. Først   åpning med referater  fra forrige møte og fra styremøte. Her får vi  innblikk i hva som rør seg, både hos oss og  i  fylkesforening og  forbund.  

Vegvesenet innbyr igjen til Bilfører- oppfriskingskurs  65+, nå  på Øiset 26. og 28. mars kl. 1000 -1400.  Intresserte ble notert og blir påmeldt.  Kurset er gratis.

Det ble nevnt at vårt ønske om trapperekkverk  i kinosalen nå blir effektuert.

Hit og Dit setter opp teatertur til  Opera Tryllefløyten lørdag 4.mai, men der er fristen til påmelding  allerede ute, så da må det handles raskt om noen er interessert                  (tlf 62471650)

Vår firedagers går 13. til 16. juni til Trøndelag Nord-vest med base Levanger. Frist for påmelding / betaling er 12.april,  Se programmet  ved å åpne en fil nederst på denne sia. 

Arnt Sverre Simensen  hadde med seg  toradere, som han trakterte  virtuost, og ga oss en  populær  minikonsert  av gammelt merke. 

 

Møtet minntes de medlemmene som har gått bort dette året med ett minutts stillhet

 

Så var det årsmøte, under ledelse  av  nestleder Halvor.  Vi hadde fått alle dokumenter   på bordet, og gjennemgangen gikk greit uten debatt.    Kasserer Kjell Ola gjennemgikk regnskapet som og ble godtatt.   Årets møteprogram  hadde en liten rokkering, dette kommer opp igjen  senere.

Som overfor nevnt tok Jo  - etter press - på igjen nok et år som leder, det er femte året på rad!

Berit Kristiansen  gikk etter ønske ut av styret, og ble takket for innsatsen.  Inn kom da  May Britt Lindgren  som medlem   i styret.    Valgkomiteen består nå av 1. Berta Tangen, 2. Ragnhild Tremoen og 3. Terje Bjøntegaard.

 

Etter Årsmøtet  serverte styret  den tradisjonelle hakken med tilbehør, etterfulgt av  Bertas wienerbrød og kaffe .  Populært !

Underveis sang vi  ledsaget av vår egen trubadur  allestedsnærværende  Ragnhild.

 

Avslutningsvis  hadde vi  som sedvanlig åresalg med tilhørene spenningssekvens under  Sigmunds  ledelse.    Skjærfjøla er nå vunnet av Randi Vestli Hagen, Gunvor Lang Ree fikk napp i Stor-Elvdalsvottene, Kjell Ola fikk napp i pute og May  Britt Lindgren i skapet.

0 resultater