Pensjonistforbundet jobber denne vinteren med digital opplæring på tvers av generasjonene. (Foto: Johan Mathis Gaup) 

Lihkku beivviin - gratulerer med dagen!

Pensjonistforbundet gratulerer med samefolkets dag den 6. februar - lihkku beivviin! 

Og vi gjør det med informasjon om at denne vinteren jobber vi med digital opplæring på tvers av                       generasjonene. Med god hjelp fra ungdom håper og tror vi mange eldre i kommuner som er innlemmet i     forvaltningsområdet for nordsamisk språk kan få hjelp til å komme over den digitale kneika.   

Jeg gir deg i gave den tid det tar ...

Ungdom har mye digital kompetanse. De er kjempeflinke på smartelefonene sine - og ikke minst; de har digital trygghet. Noe av denne kompetansen og tryggheten ønsker Pensjonistforbundet at de gir videre til en eldre person i sitt nærmiljø. 

Nordsamisk og norsk

Pensjonistforbundet mener dette er en flott gave å gi bort. Derfor har vi laget et lite hefte som vi tror kan være til hjelp når ungdom bidrar til at eldre skal bli digitale. Heftet finnes nå i en nordsamisk og en norsk variant. Vi håper begge variantene kan være til nytte og glede for begge parter - at det bidrar til morsomt og fruktbart samarbeid i mange hjem.    

Velkommen inn i samarbeidet!

Mange er allerede invitert inn i dette samarbeidet, men vi ønsker enda flere velkommen. Synes du dette er      interessant? Kan vi få dele mer av vår erfaring, i tillegg til å gi dere kurshefter på ett eller to språk?                       Ta gjerne kontakt med oss i Pensjonistforbundet!   

0 resultater