Daglig leder Thomas Falch Eide (til venstre) og salgssjef Fred Bjørnson i bedriften Hjelpemiddelpartner på Sandane gleder seg over at deres produkter får stadig større oppmerksomhet.  (Foto: Johnny Syversen)

Innovasjon som gir verdighet

Den innovative bedriften Hjelpemiddelpartner på Sandane i Nordfjord bidrar til at flere kan leve aktive, selvstendige liv med verdighet.

Hva skjer når dagliglivet plutselig blir endret og du ikke lenger kan bevege deg fritt i eget hjem, ute i samfunnet og i naturen? Det opptar ergoterapeuten Thomas Falch Eide, daglig leder av Hjelpemiddelpartner. Leverandøren av velferdsteknologi og innovative hjelpemidler har hovedkontor på Sandane i Nordfjord og salgskontor i Tønsberg.

 

Hjelpemiddelpartner tilbyr i dag løsninger som gjør at flere kan leve aktive og selvstendige liv, slik at hverdagen blir bedre for både bruker, pårørende og fagpersonell.

- Vi har som mål å tilby bransjens mest innovative utvalg av velferdsteknologi og hjelpemidler i årene som kommer. Vår intensjon er å levere løsninger og produkter som ikke finnes i dagens helsemarked, slik at enda flere skal få være aktive og selvstendige, forteller Thomas Falch Eide.

Produkter som Hjelpemiddelpartner leverer, kan ses hos ATRI-X i Bærum, Almas Hus i Oslo, Omsorgsteknologilaboratoriet ved Høgskolen i Bergen, ALV Møre og Romsdal, og i flere kommunale visningsleiligheter.

 

NAV utlyser anbud for en rekke produkter hvor det finnes flere tilbydere av samme type hjelpemiddel, for eksempel rullestoler og rullatorer.

- Hjelpemiddelpartner leverer nye løsninger som ingen andre tilbyr, og faller derfor ikke inn under disse anbudene. Du kan fritt søke på alle våre produkter på lik linje med andre prisforhandlede produkter. Det er brukers behov som avgjør om NAV Hjelpemiddelsentral innvilger et hjelpemiddel til en bruker, forteller Eide. Han synes det er gledelig at også institusjoner og omsorgsboliger nå er stadig mer opptatt av at flere skal klare seg selv.

 

Blant de innovative løsningene Sandane-bedriften har kommet med, er stolen «Active Easyriser», utviklet i samarbeid med en svensk møbelprodusent. Stolen har en løftefunksjon som blir aktivert når brukeren lener overkroppen forover. Umiddelbart får brukeren hjelp til å komme seg opp og ut av stolen.

- Dette er den eneste stolen på markedet som kan betjenes uten håndkontroll. Stolen er en fantastisk løsning for brukere som ikke klarer å betjene håndkontroller på grunn av nedsatt syn, motorikk eller kognitive vansker, forteller Eide.

 

Kroppsvasker og -tørker er andre løsninger som Nordfjord-bedriften har opplevd særdeles stor etterspørsel etter. Produktene har oppnådd nesten en million visninger i sosiale medier.

- Vi setter brukeren i fokus, og har hele tiden for øyet å ivareta individuelle behov. Det er teknologi på brukernes premisser, hele veien, sier Eide.

Med sin bakgrunn som ergoterapeut er Thomas Falch Eide trent og opplært til å søke etter de gode løsningene, både ut fra et faglig perspektiv, men også fra et brukerperspektiv.

- Ingen ønsker å være til bry. Alle ønsker å være mest mulig selvhjulpne, også de med helse- og funksjonssvikt. Å klare seg selv, gir verdighet. Dessuten er det et pluss at løsningene også ser OK ut, sier Eide.

Her kan du lese mer: hjelpemiddelpartner.no

0 resultater