Eidskog pensjonistforening ønsker å aktivisere alle eldre i kommunen

Vi ønsker alle eldre i Eidskog velkommen !

Pensjonistforeningen i Eidskog setter fokus på utvalgte temaer i forbundets eldrepolitiske handlingsprogram når 10.mai-arrangementet planlegges.

Første konkrete tiltak til våren er å arrangere Verdens aktivitetsdag den 10.mai. Hit vil alle eldre i hele Eidskog bli invitert til å være med. Arrangementet skal foregå på Paviljongen på Skotterud.
På programmet står natursti, leker og konkurranser, grilling og sosialt samvær. Poenget er at alle eldre skal aktiviseres denne dagen,- og at dette kan bli starten på en fortsettelse !
For å finansiere dette tiltaket har pensjonistforeningen søkt om et tilskudd på 5.000 kroner.

På årets program står også foreningens tradisjonelle "knytkalas" som går av stabelen 22.februar. Det blir 4-dagers tur i august, sildebord i oktober før året i Eidskog pensjonistforening avsluttes med julemiddag.

0 resultater