Fylkesleder Jan Tyriberget orienterte om forbundets nye handlingsplan.

Åsbygda pensjonistforenings medlemsmøte den 8.oktober

Forbundet innfører lik kontingent for alle medlemmer, opplyste fylkesleder Jan Tyriberget. Han orienterte også om andre vedtak på årets landsmøte.

Denne vakre høstkvelden møttes 56 medlemmer til en hyggelig samlingsstund på Folkets Hus, Åsbygda. Leder Randi S. Sandmoe ønsket oss alle velkommen. 5 nye medlemmer har det kommet til i foreningen vår den siste måneden. Kveldens underholdere, Gofoten ble også tatt godt imot. Denne kvelden hadde vi også fått besøk av leder i fylkesforeningen, Jan Tyriberget. 
 
Første post på programmet var en del informasjon: 
 
* Datakurs på Stange ungdomsskole * Påmelding til Harrytur 29. november * Påmelding juleavslutning 6. desember * Bakeliste for 2019 – den nåværende videreføres * 21 stk. har vært på bowling- nytt treff 15. november 
 
Så ble ordet gitt til Jan Tyriberget, som bl.a. formidlet nyheter fra landsmøtet.  Landsmøte avholdes som kjent hvert 3. år, og de tar for seg saker som forbundet vil engasjere seg i for å løfte de eldres sak. Et eksempel som bør nevnes er pensjonen, som har vært underregulert de siste 5-6 år. Vi får en ny handlingsplan som er tydelig, sterk og synlig og handler om politisk innflytelse, økonomi og arbeidsliv. Viktige stikkord er trygg alderdom, aktivitet og deltagelse. Pensjonistforbundet er en partipolitisk nøytral organisasjon, men det er «vår» fagforening, og vi er snart 250 000 medlemmer. Vi går mot en ny kontingentordning som vil innebære - lik lokallagskontingent - lik fylkeskontingent - lik landskontingent 
 
Reidar Bråthen delte sitt syn bl. a. på bruk av pensjonistforbundets midler. Vi i Åsbygda pensjonistforening vil ta opp  medlemsskapet i pensjonistforbundet på vårt årsmøte, med skriftlig avstemming. 
 
Men så var det tid for underholdning og Gofoten fikk slippe til med sin fine to- og femrader musikk. Tydelig at de liker å spille, og vi lot oss rive med. Dansegulvet ble raskt fylt opp av danseglade pensjonister, og dette er så absolutt en innsprøytning for et bedre pensjonistliv. Etter underholdningen var det som vanlig bevertning av beste slag. Loddsalg og trekning ble også unnagjort før Gofoten fikk avslutte kvelden. Vi sender igjen vår takk til Gunders og Nærbutikken Åsbygda for henholdsvis gavekort og fruktkurv. Og med Annas vise i minnet,flott levert av Gofoten tok vi oss hjem i oktoberkvelden. 
 
Sekretæren. 

0 resultater