Fra venstre:  nestleder Anny Urtegård ,S&F,  fylkessekretær Laila Hage, S&F,  styremedlem Gunvor Riim Opedal, H, Leder Atle Lerøy, H, leder Per Kjelstad, S&F, fylkessekretær Per E, Stiegler, H, styremefl

FØRSTE SONDERINGSMØTE MELLOM PENSJONISTFORBUNDET HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE

Arbeidsutvalgene i Pensjonistforbundet Hordaland og Sogn og Fjordane sammen med fylkessekretærene hadde sitt første sonderingsmøte vedrørende "Pensjonistforbundet Vestland" torsdag 6. september 2018 på Lavik Fjordhotell

På det første sonderingsmøtet mellom AU i Hordaland og Sogn og Fjordane ga AU fra begge fylker hverandre en oversikt over Pensjonistforbundets aktiviteter i fylkene - en gjensidig informasjon.   

Det var enighet om at prossessen må fortsette ut fra signalene som nå foreligger, og at AU fra begge fylkene utgjør interimstyret.  

Tiden fram til 1.1.2020 er kort, og Interimstyret  har en rekke formaliteter å ta fatt på før lag og foreninger i fylkene skal ta stilling til forslag som styret legger fram utpå høsten 2019.  

Det første møtet foregikk i en gemyttelig tone,  og alle som deltok i møtet ga uttrykk for at det viktigste var å finne gode løsninger til beste for Pensjonstforbundets lokale organisasjonsledd både i regionen og i kommunene.

Neste møte blir i Bergen 16. november.

0 resultater