Helseklokke som både måler puls, har fallsensor og gps.

Utrullingen av velferdsteknologi går for sakte

Velferdsteknologi er viktig fordi den trygger hverdagen og bidrar til økt livskvalitet for brukeren. Det vil aldri være snakk om at slik teknologi erstatter menneskelig omsorg. Den er imidlertid et verdifullt tillegg til de varme hendene, og vil kunne gi eldre mennesker økt livskvalitet. Utrulling av slik teknologi går altfor sakte. Nå er det viktig at både kommunene og private tar teknologien i bruk.

Tone Bye, prosjektleder og ansvarlig for velferdsteknologi i Pensjonistforbundet er på besøk hos ContinYou i Sandnes. I likhet med daglig leder Terje Tobiassen og hans folk har hun fokus på hvordan mennesker kan få en hverdag med høyest mulig livskvalitet og trygghet.

For stadig flere er svaret bruk av velferdsteknologi kombinert med kommunal eldreomsorg, slår både Bye og Tobiassen fast. Begge er utålmodige, og ønsker raskere vekst i utbredelsen av slik teknologi.

-Det handler om informasjon. Mange eldre og deres pårørende vet rett og slett ikke hvilke muligheter som finnes. Når de blir klar over at en helseklokke på håndleddet eksempelvis kan følge pulsen deres, varsle hvis de faller og rett og slett være en trygghetsalarm – ja, da øker livskvaliteten deres nærmest over natten. Å føle seg trygg er nøkkelen til et godt liv og det å klare seg selv. Behovet for informasjon om slik teknologi, gjelder også politikerne. De trenger kunnskap om mulighetene for å kunne gjøre de rette prioriteringene og vedtak, sier Bye.

Etisk side

Med lang erfaring fra Pensjonistforbundets arbeid for å spre informasjon og kunnskap om velferdsteknologi, mener Tone Bye økt bruk av velferdsteknologi også har en etisk side.

-Vi vet at hvis vi tilrettelegger for forebygging, eventuell rehabilitering og ikke minst bruk av velferdsteknologi, bidrar vi til at mange eldre kan klare seg lenger hjemme. Med det som utgangspunkt har faktisk samfunnet en plikt til å bidra til at så skjer, sier hun.

At teknologi som helseklokken Contact også har mulighet for GPS-sporing mener Pensjonistforbundets ekspert på velferdsteknologi er spesielt viktig i en tid hvor vi opplever at demente mennesker forsvinner fra institusjoner.

-Kan vi akseptere leteaksjoner når vi har teknologi som kunne bidratt til at demente som kommer bort raskt blir funnet, spør hun.

Få fart på teknologien

Ingen tvil om at det offentlige har et stort ansvar for å ta teknologien i bruk. Utfordringen er likevel at kommunene ikke har mer penger å bruker på eldreomsorg i dag enn for noen år siden.

- Skal vi få fart på denne teknologien, må vi slutte med småprosjekter. Vi trenger kommuner som satser i stor stil. Skal det skje, må alle gode politiske intensjoner imidlertid følges av penger. Og private og det offentlige må kunne jobbe sammen. Når bruker eller pårørende kjøper en helseklokke, må både det offentlige og de pårørende kunne samarbeide om beredskap, mener Tone Bye.

Hun støtter Regjeringens ”Leve hele livet”-satsing for eldre, men mener en slik reform må følges av penger som setter kommunene i stand til å ta ansvar.

-Ambisiøse løfter og flotte ord er ikke nok. Skal vi kunne sette planer ut i livet, må pengene følge vedtakene, sier hun.

 

0 resultater