1.rekke f.v. Solvår Hovdekleiv, Tahar Haddad-nestleder, 2.rekke f.v. Tore-Asbjørn Frøvik,Sturle Oterhals,Gerd Andersen,Ingrid Risland, John Arne Rinde- leder folkehelseutv., Eva Lise Rosenvold-leder. Karin S .Mathisen var ikke til

Årsmøtet 2018

20.mars på Morgedal Hotell.Bildet viser det nye styret. Karin S.Mathisen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Referat vedlagt

0 resultater