Vår nye fylkessekretær

Styret i PF Finnmark har tilsatt Arne Josvald Sabbasen (65) som ny fylkessekretær i 50% stilling.

Arne Josvald har mesteparten av sin yrkesaktive tid innenfor landbruket. De siste 37 år har han jobbet med rådgivning innen melkeproduksjon i TINE-systemet. Dette har inkludert sekretæroppgaver  av forskjellige slag. 

Han skal tiltre stillingen 1.8.2018, men han skal likevel delta på landsmøtet i juni i stedet for avtroppende sekretær.  PF Finnmark er tjent med at den nye sekretæren får et innblikk i hva som rører seg på toppnivå i forbundet.

Arne Josvald er fra Tana. Han bor bare 300-400 meter fra avtroppende fylkessekretær Olav E. Johansen. 

 

0 resultater