Åpent informasjonsmøte 20.4 kl 10 - 14

For eldre og funskjonshemmede

Rendalen kommune og Råd for eldre og funksjonshemmede inviterer til åpent dialogmøte for eldre og funksjonshemmede i Rendalen fredag 20.4 kl 10 - 14 i kommunehuset, kommunestyresalen. Møt opp og ta opp spørsmål du er opptatt av innen helse- og omsorgstjenester, bolig, Rendalen sjukehjem, universell utforming eller ev andre spørsmål om vår livssituasjon nå og om noen år. Spørsmål til kommunen som de må forberede seg på bør sendes inn til kommunen på forhånd (min 2 dager?). Se vedlagt plakat som du gjerne kan gi naboer og venner også.

0 resultater