Det er latter, glede og mye alvor når pensjonistene fra Søndre Nittedal har faste møter med ordfører og varaordfører. Foran fra venstre varaordfører Inge Solli, ordfører Hilde Thorkildsen og Johs Skøy

Direkte ordfører-kontakt

Søndre Nittedal pensjonistforening har klart å spikre faste avtaler med ordføreren.

Fire ganger i året, to ganger på våren og to ganger på høsten, tropper representanter fra pensjonistforeningen i Søndre Nittedal opp på ordfører Hilde Thorkildsens kontor i rådhuset. Pensjonistene prater rett fra levra om det de har fanget opp fra folkedypet om sykehjemsplasser, transport og behovet for møteplasser. Ordføreren – godt assistert av varaordfører Inge Solli – parerer etter beste evne.

 

Leder og nestleder i Nittedal Søndre pensjonistforening, Dag Skirbekk og Torbjørg Rønning, trekker fram en grafisk fremstilling de mener gir et misvisende og fordreid bilde av eldreomsorgen.

- Hva er det rådmannen og kommunalsjefen ønsker å oppnå? Er det å skremme vettet av ansatte og politikere og ødelegge for omstilling og løsninger, ville pensjonistene vite.

- Dette er en framskriving av situasjonen hvis vi ikke gjør noe, men bare lar tingene seile av gårde. Vi må fokusere på utfordringene, og skape en omsorg med god kvalitet og solid innhold, sier ordføreren og legger til at kommunens store utfordring er å rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft.

 

Pensjonistene frykter at den kommunale omsorgen ikke skal holde tritt med behovene og at økonomien ikke tåler satsingen politikerne trekker fram.

- Hvis det er slik at eldre skal bo hjemme lengst mulig, må vi satse på tiltak som skaper trivsel, livsglede og livskvalitet. Vi må ha møteplasser hvor de eldre, hjemmeboende kan møtes og være aktive og sosiale, understreker Søndre-representantene og utfordrer ordføreren til å åpne arealene ved sykehjemmene Døli og Skytta for å styrke tilbudet i nærområdene og dermed skape lokale møteplasser.

 

Når pensjonistene først er i gang, vil de ha kommunens hjelp til å gjøre noe med Folkets Hus på Hagan, nedslagsfeltet for Søndre-foreningen og deres 250 medlemmer. Lokalene egner seg ypperlig til et aktivitetssenter med blant annet kafé.

- Det er viktig for meg å ha tett dialog med pensjonistene i Nittedal. Samtalene med pensjonistene er verdifulle og nyttige i mitt arbeid for å skape god omsorg i kommunen, sier ordfører Hilde Thorkildsen.

0 resultater