Øivin Berg leverte fra seg lederklubba og blir kasserer, mens sekretær Margrethe Røysheim bytter til nestleder.

Bytter på taburettene i Søre Trysil

Årsmøtet i Søre Trysil pensjonistforening gjenvalgte styret. Men nesten alle fikk ny taburett !

I flere år har Øivin Berg håndtert lederklubba og styrt foreningen med god og sikker hånd. Men nå ga han valgkomiteen klar beskjed om å finne ny leder. Hans ønske ble etterkommet, men i stedet fikk han ansvaret for å holde orden på pengene i foreningen.

Paula Myrli er den nye lederen i foreningen. Det betyr at hun rykker opp ett trinn etter å ha vært nestleder den siste tiden.

Gerd Kari Vestli som har vært kasserer, overtar nå sekretærprotokollen. Margrethe Røysheim skal ikke lenger være sekretær, men overtar som nestleder. Den eneste som "fikk være i fred" er styremedlem Annelise Kvile Åsheim.

Dermed er det de samme ansiktene som før i Søre Trysil-styret, men de har altså byttet taburetter.

0 resultater