Tur til Trondheim og Inderøy september 2018

Program for 2019

Vedlagt finner du program for 2019 for Rendalen pensjonistforening

Programmet for 2018 ble vedtatt på årsmøtet 12.2.18. Møtene i år holdes i utgangspunktet på 2. tirsdagen i måneden kl 1100 - 1400. Men ikke alltid, av ulike årsaker, så sjekk programmet! Vi legger også ut informasjon under Puls i Østledningen

Har du forslag til temaer på møtene, foredrag eller andre ting, og forslag til turer så meld fra til en i styret.

0 resultater