Generalsekretær Harald Olimb  Norman foran  en lydhør forsamling

ÅPENT MØTE I BERGEN I REGI AV PENSJONISTFORBUNDET

Mandag 8. januar gikk startskuddet for Pensjonistforbundets landsomfattende informasjonskampanje som saker som vil prege arbeidet fram mot og under forbundets landsmøte i juni.  Onsdag 10. juni var turen kommet til Hordaland og Bergen.

Generalsekretær i Pensjonistforbundet, Harald Olimb Norman møtte mange pensjonister - både med og uten medlemskap i Pensjonistforbundet- da han gjestet et bra besøkt åpent møte i Bergen.

Møtet var lagt opp i fellesskap med Pensjonistforbundet Hordaland.

Norman hadde en grundig og interessert gjennomgang av viktige saker og områder for Pensjonistforundet; Forhandlingsretten, digital opplæring, underreguleringen av pensjonene, rettferdig fordeling, viktigheten av eldrerådene og andre saker innenfor eldrepolitikken.

Det var mange som hadde synspunkter og spørsmål til generalsekretæren, og 2 timer gikk fort.

Noen av de fremmøtte som ikke hadde medlemskap i Pensjonistforbundet benyttet anledningen til å melde seg inn.

 

 

0 resultater