Foto: Stig Ove Karlsson

Juletreff  2017

Juletreffet 2017 – og vi ser fram mot 2018

Det tradisjonelle pensjonist-/juletreffet foregikk i Jordet samfunnshus tirsdag 19. desember. Som vanlig var det bra frammøte av medlemmene – 33 i alt.

GlaGubba åpnet det hele med sang og musikk. Vi ble så ønsket velkommen av leder Åse – og sekretær Jorun Irene leste dikt.

Vi satte veldig pris på besøket fra Jordet barnehage med Lucia-feiring og kjente julesanger. De var så flinke!

Julemat og kaffe ble servert – og det smakte!

GlaGubba tok fram et variert program med allsang og musikk – og det hele ble avsluttet med dans.

Gudmund Veslum - kjent trekkspiller i GlaGubba – slutter nå etter sammenhengende 15 år. Gudmund ble takket av med gode ord og kjempeapplaus!

Leder Åse avrundet dagen og ønsket god jul – og minnet oss om årsmøtet som blir tirsdag 16. januar.

0 resultater