«Slippen» viser behov for opplæring og sterke organisasjoner

Landsstyret i Pensjonistforbundet viser i en uttalelse til at kampen for å få utbetalingsmeldingen fra NAV på papir synliggjør behovet for økt satsing på opplæring og sterke organisasjoner.

Landsstyret var samlet på Gardermoen 5. og 6. desember. "Landsstyret i Pensjonistforbundet er svært tilfreds med at Stortinget har vedtatt at de pensjonister som ønsker det skal få utbetalingsmeldingen fra NAV på papir fra 1.juli 2018. Dette er en sak Pensjonistforbundet har kjempet på vegne av eldre som ikke er digitale. 32 000 personer har signert for «slippen».

Utviklingen går mot et digitalisert samfunn. Utfordringen for den eldre befolkningen er å få opplæring til å bli digitale. Landsstyret i Pensjonistforbundet vil peke på at regjeringen i statsbudsjettet for 2018 har satt av to millioner kroner til opplæringstiltak for at flere eldre skal bli digitale. NAV anslår at 500 000 alderspensjonister og uføretrygdede ikke er digitale brukere. Skal samfunnet lykkes med digitaliseringen må midler til opplæringstiltak økes betydelig.

Pensjonistforbundet tar samfunnsansvar og har det siste året hatt hundrevis av eldre på kurs i bruk av nettbrett og smarttelefon, med prosjektmidler fra Helsedirektoratet og en betydelig egeninnsats fra forbundet. Landsstyret merker derfor med undring at regjeringen vil endre pensjonistorganisasjonene økonomiske fundament, som vil svekke store organisasjoners mulighet til å snakke eldres sak. Eldre har lavere representativitet i folkevalgte organer. Kampen om «slippen» viser behovet for å styrke pensjonistenes organisasjoner, ikke svekke dem."

 

 

0 resultater