Arbeids- og sosialkomitéen, fra høyre Atle Simonsen, FrP, Margret Hagrup, H, Kristian Tonning Riise, H, saksordfører Lise Christoffersen, Ap, komitésekretæren, Sigrid Simensen Ilsøy, Sp, og Solfrid Lerbrekk, SV.

Høring om «slippen» i Stortinget

I dag var det høring i arbeids- og sosialkomitéen i Stortinget om «slippen» skal komme på papir til de som ønsker det. Blindeforbundet og Pensjonistforbundet deltok av organisasjonene.

Det er Senterpartiet på Stortinget som har levert et representantforslag, dokument 8, (Dok: 8/11S) om at de pensjonister som ønsker det skal få pensjonsslippen i posten hver måned. Og at NAV pålegges å gi informasjon om alle endringer. Saken er nå til behandling i arbeids- og sosialkomiteen. De hadde invitert til høring om pensjonsslippen. Det er Lise Christoffersen, Ap, fra Buskerud som er saksordfører.

- Blindeforbundet er veldig glad for forslaget om å få pensjonsslippen tilbake. Svært mange blinde og svaksynte er ikke digitale i det hele tatt. Og må de først ha hjelp, er det lettere å gå til naboen med en papirslipp enn å la naboen se mye annet også. Vi kaller det som her har skjedd for tvangsdigitalisering, sa seksjonsleder Sverre Fuglerud i Blindeforbundet.

Blindeforbundet har gjort en undersøkelse blant egne medlemmer. Under halvparten av de i aldersgruppen 60 til 80 år har smarttelefon.

Blir brutt

Generalsekretær Harald Olimb Norman i Pensjonistforbundet innledet med å si at dette er en viktig dag for mange eldre. Fordi «slippen» er viktig for veldig mange.

- Stortinget ba i vår Arbeids- og sosialdepartementet om å utrede saken om «slippen». Vi savner brukerperspektivet i utredningen. Vi har i alle fall ikke blitt hørt. Og det er feil å hevde at ting har roet seg. Mange har prøvd å ringe Nav, men blitt brutt. Da ringer de til oss, sa Norman. Han understreket at Pensjonistforbundet er for e-forvaltningsforskriften der det heter at digitale løsninger skal være hovedregelen.

- Det vi ber om er at de som ikke er i den digitale verden skal få slippen i postkassen.

Spørsmål

Etter at organisasjonene hadde lagt fram saken sin, var det tid for spørsmålsrunde. Medlemmene i komiteen var opptatt av hvor mange som har behov for slippen på papir, og om en telefontjeneste kan utvikles til å bli et bedre alternativ.

Både Blindeforbundet og Pensjonistforbundet ga klar melding til Stortinget at de som trenger slippen på papir må få den hver måned. Og at når det skjer endringer i utbetalingen må alle som mottar alderspensjon få informasjon, som digipost eller papirpost.

 

 

0 resultater