Konferansedeltakerne fikk  en innledning om Pensjonistforbundet fra A til Å  av konsulent Arne Halaas fra  Pensjonistforbundet

EN "MATNYTTIG"  KONFERANSE

Pensjonistforbundet Hordaland inviterte leder eller en annen fra styret til konferanse 17. og 18. oktober 2017 på Ullensvang Hotel, Lofthus.  Nesten alle foreninger og lag var til stede.  

Det var en spent nestleder i Pensjonistforbundet Hordaland, Vigdis Ravnøy som åpnet konferansen for tillitsvalgte fra lag og foreninger i Hordaland, og ønsket velkommen på vegne av leder Atle Lerøy som den første dagen under konferansen måtte møte i ekstraordinært landsstyremøte i forbundet.

Organisasjonskomiteen hadde lagt opp til et program med temaer som de mente tillitsvalgte kjente seg igjen i, og styret hadde godkjent det.  

Konsulent Arne Halaas, Pensjonistforbundet  innledet om "Pensjonistforbundet fra A til Å".   Nestleder Vigdis Ravnøy kalte innledningen om fylket sitt handlingsprogram  " Hvordan jobbe sammen mot felles mål i Hordaland".

Til å  innlede om "Hvordan håndteres konflikter i organisasjonene "  hadde organisasjonskomiteen leiet inn Gunn Olaug Hanevik, som er mekler i Konfliktrådet. 

Det øvrige innledningene tok lokale tillitsvalgte, organisasjonsutvalget medlemmer og styremedlemmer seg av.

May Søfteland fra Odda og Kjell Mjåtvedt, Bergen  -   begge unge pensjonister -  delte sine erfaringer  og kom med tips om hvordan en kan gjøre Pensjonistforbundet tiltrekkende for yngre pensjonister.

Konferansen hadde også korte innledninger om "Eldrerådenes  rolle"  og "Behov for nye boformer og tilbud".  Begge disse emnene tok Hans Otto Robberstad for seg, mens Oddrun Vabø innledet om "Skal teknologien erstatte varne hender gjennom velferdsteknologi" og Sverre Bungum om "Raderes velferdstjenesten ut av kommunebudsjettene - skal alt være frivilig i eldreomsorgen".

Leder i Pensjonistforbundet Hordaland,  Atle Lerøy tok for seg forberedelser til Landsmøtet 4.-7. juni 2018 så som Handlingsplanen, landsmøteutsendinger, kontingenten og andre saker.

Til slutt orienterte Vigdis Ravnøy om  Pensjonistforbundet Hordaland sitt styre, AU, valgkomiteen og organisasjonsutvalget.  Gunvor Riim Opedal orienterte om regionkontaktene og Tollak Hjelmervik om helseutvalget.

Konferansedeltakerne hadde summegrupper for å diskutere temaene.  Og det var ikke vanskelig å høre at temaene hadde falt i god jord.  Alle hadde erfaringer de kunne dele med andre i gruppen, og evalueringen viste at det er behov for "matnyttige" kurs i organisasjonen.   Styret tar sikte på arrangere regionale samlinger for styrene der temaet er "styret i arbeid/organisasjonskurs" neste vår.

Tuva Lutro (12 år) fra Odda bidro med nydelig sang i kaffepausen tirsdag og Lise Ullensvang, også fra Odda, fikk oss til å trimme onsdag morgen.

 

 

0 resultater