Heldige vinner Ella Annie Huse som kan kose seg med frukt og sjokolade.

Åsbygda pensjonistforening

Medlemsmøte

den 9. oktober. Vi var 55 vakre og aktive medlemmer som møttes til godt samvær.

ønsket velkommen og startet med informasjon om saker som ønskes behandlet i Landsmøtet har frist til den 31. oktober. Videre vil det fra Pensjonistforbundet komme en foredragsholder (aprilmøtet og taletid maks 60 min.) med emne om velferdsteknologi. Påmeldte til kurs om riktig bruk av hjertestarteren (onsdag den 18. d.m. kl 1900 i Klubbhuset), har enestående hukommelse om tid og sted, derfor ingen flere påminnelser om kurset. Bowlingsdatoen og påmelding ble omtalt. Påmeldingsliste til Harryturen ble sendt rundt, likeså til julebordet. Angående Harryturen er det avreise fra Romedal kl 0800, så videre til Åsbygda. Ottestad- og Stangemedlemmer har selvfølgelig påstigning før Romedal. Gladdanskveld den 3. februar ble omtalt, dette blir tatt opp igjen senere.

Kasserer refererte fra et møte med representanter fra Sparebank 1 Hedmark/Østlandet og pensjonistforeningene. Tilskuddet fra banken til foreningene har økt betydelig og de ville gjerne arrangere et fellesmøte for å fortelle om sine tilbud, også eiendomsmeglere. Kasserer vil orientere om dette senere dersom det blir et slikt møte.

Så var det underholdning av Bodil og Errol Schultz før og etter vår ufattelige og innbydende bevertning. Det ble også allsang.

Loddsalget var bra og enkelte vant mange gevinster. Takk til Gunders Bil for gavekortet og til den nye Nærbutikken for fruktkurv.

0 resultater