Blide deltakere på kurset

Kurs i nettbrett og smarttelefon i Tromsø

Det var påmeldt 21 deltakere på kurset 27. september

Kuset var det første i sitt slag i regi av fylkesforeningen i Troms, så opplegg og gjennomføring ble ansett som et prøveprosjekt. IT avdelingen i Tromsø kommune ble kontaktet med forespørsel om kursleder. Kommunen stilte avdelingens pedagogiske rådgiver, Trond Gunnar Leithe, til rådighet. Leithe tok med to lærlinger i opplæringsøyemed. Tromstun ungdomsskole stilte klasserom med nødvendig utstyr til rådihet for kurset. Kursdeltakerne hadde noe ulik praksis og ferdigheter i bruk av nettbrett og smattelefon.  I utlysingen ble det kort redegjort for kursets innhold og undervisningsmetode, der elever fra ungdomsskole ville delta som hjelpere i praksisdelen. Hjelperne fra skolen assisterte de som ba om hjelp og roterte blandt deltakerne. Opplegget fungerte tilfredsstillende i følge deltakernes tilbakemeldinger. 

Får vi låne hjem en av de dyktige hjelperne?

 

Kursdeltaker

Det første kurset av denne typen i regi av fylkesforeningen må sies å ha vært vellykket. Neste kurs vil bli arrangert inne utgangen av året, da med kurssted i utkanten av Tromsø kommune. 

 

0 resultater