Politisk møte på Høyvang 31. august

Pensjonistforbundet Hedmark arrangerer politisk debattmøte på Høyvang 31. august kl 1300 - 1500.
 
Alle stortingspartier i Hedmark er invitert, og alle med unntak av Venstre stiller.
Fra Pensjonistforbundet stiller Jan Davidsen.
Møteleder er Jan Tyriberget.

1300: Åpning, presentasjon

1305: Jan Davidsen – 3 min. med utfordring til partiene / Hvert parti 3 min. til innlegg/svar på utfordringene.

1325: Kaffe og summing ved bordene

1350: Paneldebatt med spørsmål fra salen

1445: Partiene med 2 min appell hver + Davidsen 2 min

1500: Avslutning

 

Teknisk arrangør er Vang Pensjonistforening.

0 resultater