Gudrun Marie Fjell på et pensjonistmøte i Engerneset samfunnshus

Til minne

Vårt første æresmedlem Gudrun Marie Fjell gikk bort den 22. mai

Gudrun Marie Fjell gikk bort den 22. mai, nær 87 år gammel. Hun ble begravet fra Nordre Trysil kirke 1. juni. Marie vokste opp på småbruket Stenli; oppå lia øst for Engersjøen.

Hun ble i 1950 gift med Ivar Fjell – og de bosatte seg på småbruket Nordvi østre/Anders i Eltedalen. De fikk 5 barn. Ivar gikk bort i 1969.

Marie var meget samfunnsengasjert og kom tidlig med i pensjonistbevegelsen – og ble medlem i Nordre Trysil pensjonistforening fra starten i 1974. Hun ble i 1986 valgt til leder – et verv hun hadde i 20 år! Det var derfor naturlig at hun ble utnevnt til æresmedlem i Pensjonistforbundet i 2006.

Marie var fortsatt aktivt med i vår forening – alltid tilstedes på møter og arrangementer.

Vi minnes Marie i takknemlighet!

0 resultater