Åse Myrbråten blir gratulert som ny leder i Nordre Trysil pensjonistforening                       Foto: Stig Ove Karlsson

Ny leder 

Årsmøtet 2017

Vår forening avholdt årsmøte tirsdag 17. januar 2017 i Jordet samfunnshus. Det møtte 21 medlemmer. Årsmelding og regnskap for 2016 ble enstemmig godkjent. Lokalforeningskontingent ble enstemmig vedtatt satt til kr. 55,- per medlem for 2018 - mot kr. 50,- i 2017.

Åse Myrbråten ble enstemmig valgt som ny leder for 2017, og som ny nestleder ble Stig Ove Karlsson valgt. Kasserer Kari Holmseth og sekretær Jorun Irene Øvergård var ikke på valg. Nytt styremedlem ble Einar Holdbak - og nye varamedlemmer til styret ble valgt Knut Nordgård og Torhild Granberg. Gjenvalg på revisorene Per Ola Engernes og Kåre Joar Graff. Valgkomite 2017: Odd Øvergård, leder, Audhild Moren og Margrete Heien.

Takk og blomster til de som gikk ut av styret: Sven H. Moen, Reidar Moren og Hartvig Granberg. Det nye styret ble ønsket lykke til med arbeidet i 2017. 

 

 

0 resultater