Årsmøte i Pensjonistforbundet Buskerud i mars 2017

Informasjonsbrev nr. 1 - 2017

 Aksjonen "Jeg vil se slippen min" skapte stort engasjement på Årsmøtet i Buskerud

Les mer om dette samt informasjon om verving (resultat fra gruppearbeid) samt arrangement i 2017

0 resultater