- Elverum kommune må bistå dem som trenger hjelp med bostøttepapirene, appellerer pensjonistforeningen.

- Kommunen må følge opp om bostøtten !

Fra årsskiftet må alle sende inn samtykke for å få bostøtte. Elverum pensjonistforening ber kommunen om å gi søkerne nødvendig hjelp.

Nylig sendte Husbanken brev til 116.000 mottakere av bostøtte om at de må sende skriftlig samtykkeskjema innen 5.desember. De må gi samtykke til at Husbanken innhenter og lagrer personopplysninger om familien. Gjør de ikke det, vil ikke søknadene bli behandlet, og bostøtten uteblir fra nyttår.

Elverum pensjonistforening er bekymret for at mange eldre ikke oppfatter alvoret i Husbankens brev. Nå ber foreningen om at kommunen stiller opp med hjelp til dem som trenger det.
- Vi tror at noen av de som trenger bostøtten mest risikerer å miste den. Vi oppfordrer derfor Elverum kommune ved rådmannen om å følge opp bostøttesøkerne slik at de unngår problemer med bostøtten fra 1.januar, skriver pensjonistforeningen i sin appell til kommunen.

Samtidig oppfordres alle som har befatning med bostøttesøkere om være med på å spre informasjonen om de nye reglene.

 

0 resultater