Gromgutten Arnfinn Huse vant fruktkurven 

Medlemsmøte den 13. februar 2017 

Referat

Åsbygda Pensjonistforening hadde medlemsmøte den 13. med stort oppmøte. Det var overveldende å telle til 84 vitale medlemmer (i tillegg 10 personer som stod for underholdningen).

Etter velkomsthilsen og allsang var det en profesjonell presentasjon av sommerturen (til Ålesund og Geiranger) av representant fra reiseselskapet. Detaljert program av turens innhold ble utdelt og det var allerede 47 personer påmeldte.

Så ble det informasjon vedrørende NAV utbetalingsslipp som nå sendes ut kun elektronisk. Pensjonistforbundet sentralt vil sende ut et gult postkort til hvert medlem som vi kan returnere med vår underskrift. Dette er en slags ” je vil sjå slippen min” aksjon. Bowlingen, planlagt den 16. må utsettes en uke til 23., samme klokkeslett. Tilslutt om vårturen, den 11. mai som blir i nærmiljøet – Stange og Ringsaker. Påmeldingsliste ble sendt rundt.

Olsrud Spillopp underholdt før og etter bevertningen. Det var solosang, blokkfløytespill, bass, slagverk, trekkspill og piano. Framføringen var imponerende og riktig tonevalg/dur ble særlig vektlagt av sanger.

Loddsalget gikk så det suste. Mange takk til trofaste givere med stor fruktkurv fra SPAR Romedal og gavekort fra Gunders.

Alt i alt hadde vi et godt og koselig samvær med hverandre Vel møtt på neste møte den 10. april.

0 resultater