Lyttende delegater på årsmøtet 2017

Årsmøtet i Pensjonistforbundet Troms 2017 ville ha jernbane til Kirkenes

Dette var et av forslagene årsmøtet stilte seg bak. Fallet i kjøpekraften for pensjonister og trygdede ble tatt opp som nok en grunn til å få tilbake forhandlingsretten. Forbundet var representert av Tone Bye som vanlig leverte et engasjert foredrag om forbundets oppgaver og prioriteringer fremover

Årsmøtet i 2016 vedtok en resolusjon som etterlyste beregninger av pensjonistenes bidrag til samfunnsøkonomien. På årsmøtet ble det lagt frem en utredning gjennom Statens Seniorråd som i klare tall beskriver og synliggjør seniorene og pensjonistenes bidrag til verdiskapningen. Tallmaterialet i utredningen vil for all tid avlive myten om den kostbare eldrebølgen. Kravet om utbetalingsmeldingen på papir fra NAV var også blandt de innkomne forslag. 

Det nye styret i fylkesforeningen består av:

Fylkesleder                                 Reidun Melkild , Ulfstind

Nestleder                                     Knut Harald Røang, Finnsnes

Kasserer/regnskapsfører  Tove T. Andreassen, Tromsø

Styremedlem                              Ragnhild Movinkel, Bardu    

Styremedlem                              Bitten Barman Jenssen, Tromsø

Styremedlem                              Fredd A. Gerhardsen, Harstad

Styremedlem                              Gisbert Dunker, Østre Balsfjord                         

0 resultater