Bli med i våre aktiviteter

Program for 2017

Årets program for Rendalen Pensjonistforening ble vedtatt på årsmøtet 16. februar

På bakgrunn av forslag fra medlemmene i medlemsmøtet i november har styret utarbeidet et program for 2017, se vedlegg.

Merk at møtet den 16. mars med informasjon fra Rendalen kommune om helse- og omsorgstjenester i kommunen, og informasjon fra Tone Bye i Pensjonistforbundet om aktivitetssenter og velferdsteknoligi holdes i kommunehuset (kommunestyresalen som nå heter Sølen), ikke Elvheim som det sto tidligere .

0 resultater