Gerd Skovdahl, leder for Pensjonistforbundet Østfold er sterkt kritisk til myndighetenes beslutning om å fjerne de månedlige utbetalingsmeldingene på papir til pensjonister og uføretrygdede.

Raser mot ”papirløse” trygdeutbetalinger

I desember ble det slutt på utbetalingsmeldinger i posten fra NAV til pensjonister og uføretrygdede. Det får Pensjonistforbundet i Østfold til å rase.

 

Denne praksisen er vi svært lite fornøyd med. Vi vil ta saken opp med politikerne, og vi gir oss ikke, skriver Gerd Skovdahl, leder i Pensjonistforbundet Østfold, i et debattinnlegg i Fredrikstad Blad.

 

Uverdig oppførsel

Hun mener at alle innbyggerne i Norge skal behandles med respekt fra det offentlige. Er det verdig at eldre skal gråte i telefonen, at de skal føle seg maktesløse, at de skal bli sinte? Spør hun.

Nyordningen går ut på at den månedlige utbetalingsmeldingen på papir erstattes av digitale ordninger. Skovdahl understreker at det fortsatt er mange pensjonister som ikke har PC, nettbrett eller smarttelefon.

 

Mange reaksjoner

Den siste tiden har pensjonistforbundet i Østfold mottatt mange henvendelser fra fortvilte pensjonister som føler seg overkjørt av byråkratiet. Et enstemmig landsstyre i forbundet har i en uttalelse bedt om at det må være mulighet for dem som ønsker det å få utbetalingsmeldingene på papir fortsatt.

-Jeg mener at en tredjedel av pensjonistene ikke er interessert i å skaffe seg PC eller digitalt brukerutstyr, og det bør myndighetene forstå, skriver Skovdahl som håper politikerne vil besinne seg og omgjøre beslutningen.

0 resultater